"Barock" Installation im Schloss Bruchsal (Meisterschüler), 1997